Đối với các đối tác

VNFIN có nhiều kinh nghiệm trong việc xử lý các dịch vụ thu hồi nợ như: thu nợ quá hạn, thu hồi các khoản nợ trước khi xét xử và thu hồi nợ theo tư pháp. Chúng tôi có kinh nghiệm xử lý nợ đa dạng và hợp tác để hỗ trợ cao nhất cho quyền lợi khách hàng. Chúng tôi luôn đặt danh tiếng của công ty và đối tác lên hàng đầu. Để tối đa hóa lợi ích đạt được, VNFIN luôn sử dụng các công nghệ mới nhất kèm theo các phương pháp tương tác với khách hàng trễ hạn hiệu quả và hợp pháp nhất.
zalo