Thu hồi các khoản nợ ở giai đoạn trước khi xét xử

Chúng tôi nhận thu hồi các khoản nợ thông qua giao tiếp cá nhân với khách hàng trễ hạn
Đàm thoại qua điện thoại:

VNFIN sẽ thực hiện các cuộc nói chuyện qua điện thoại bằng cả điện thoại di động và điện thoại cố định

Gửi thông báo:

Chúng tôi sẽ gửi thông báo đến điện thoại di động, email và thư

Nhân viên thu hồi nợ:

Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp sẽ thực hiện các biện pháp thu nợ trực tiếp.

zalo